قوانین و مقررات همکاری با وب کیا

1- پس از ثبت سفارش در صورت کنسلی سفارش، امکان عودت هزینه وجود ندارد

2- کارفرما موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سایت را به موقع در اختیار گروه وب کیا قرار دهد

3- یکسال پشتیبانی رایگان شامل بررسی سایت از لحاظ کیفیت و امنیت و تغییرات جزئی می باشد.

4- سئو داخلی بر روی سایتهای طراحی شده توسط شرکت بصورت رایگان انجام  می شود. جهت انجام سئو تخصصی نیاز به عقد قرارداد مجزا می باشد